demo account

Профилът е създаден за да Ви дадем възможност да разгледате част от съдържанието на платформата - нашите тренировъчни тестове - Training mode и библиотеките с учебни материали Study sheets and Revision. Статистика за напредъка Ви и индивидулни планове за подготовка.

Достъп до пълната функционалност и подготовка в режим Exam mode - режим на реален изпит, можете да закупите след като разгледате платформата на https://go.exam-training.online със следните параметри за достъп 

Email: [email protected] 

Password: demo19

 

 

  

 

https://go.exam-training.online

Email: [email protected]

Password: demo19